Toetajad ja partnerid

Naturegate Loodus.ee portaali valmimisele on kaasa aidanud paljud inimesed, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid.
LuontoPortti OY LuontoPortti OY on NatureGate portaalide süsteemi autor ja käivitaja. Ilma nendeta ei oleks eLoodus sellisel kujul sündinud.
Töö on finantseeritud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme "Keskkonnahariduse arendamine" programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001. Keskkonnaamet
Euroopa sotsiaalfond Portaali lindude osa on valminud koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga, kes on lindude osast teinud ka rakenduse nutiseadmetele. Selle kohta vaata lähemalt EOÜ veebilehelt www.eoy.ee. Koostöö toimus projekti „Nutikas linnumääraja“ raames, mida toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eesti Ornitoloogiaühing avaldab Eesti Linnuatlase kaarte, mida saab näha ka NatureGate eLooduse portaalis. Eesti Ornitoloogiaühing
Keskkonnaamet Portaal NatureGate eLoodus on valminud Keskkonnaameti poolt korraldatud ideekonkursi "Õppevahendite loomine keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks keskkonnahariduse keskustele" raames.
Koostöös Tartu Ülikooli Loodusmuuseumiga näidatakse portaalis vaatlusandmeid eElurikkuse portaalist ning linnuhääli loodusheli.ee portaalist. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi logo
Tartu Loodusmaja logo Koostöös Tartu Loodusmajaga saame NatureGate eLoodus portaali avaldada internetidomeeni loodus.ee all.
Keskkonnaagentuur ja Eesti Looduseuurijate Selts võimaldavad kasutada Loodusvaatluste Andmebaasi levikukaarte. Keskkonnaagentuur toetab Kabli linnujaama veebisaiti, kust pärinevad ka rändekaardid. 

Eesti Keskkonnaagentuur

Eesti Looduseuurijate Selts

 

   
Loodusemees OÜ pildipangast on pärit palju portaalis avaldatud pilte.    Loodusemees OÜ