Autorid

Eesti

Soome

Töörühmad

 • Eesti töörühma juht
  Kristjan Adojaan
 • Õpitarkvara spetsialist
  Heli-Anneli Villako
 • Kujundus
  Juha Lakaniemi
 • Produtsent, toimetaja
  Eija Lehmuskallio
 • Fotojuht, juhataja
  Jouko Lehmuskallio
 • Kujundus
  Juha Lakaniemi
 • Sisu haldaja
  Markus Lakaniemi
 • Teised töörühma liikmed
 • Professor Mauri Åhlberg 
  University of Helsinki, department of teacher education

Fotograafid  

 • Arne Ader, Loodusemees OÜ: linnud, taimed, imetajad
 • Mati Kose: linnud
 • Tiit Hunt: kalad
 • Kristjan Adojaan

Lisaks on portaalis viidatud Tartu Ülikooli Loodusmuuseumide portaali eElurikkus fotodele.

 • Jouko Lehmuskallio: taimed, liblikad, linnud, kalad;
 • Jari Peltomäki, Finnature: linnud;
 • Per-Olof Wickman, Stockholmi Ülikool: liblikad

Lisaks on kasutatud illustratsioone ja fotosid järgmistelt autoritelt: 

Soome Rahvusraamatukogu arhiiv, Gösta Sundman: Soome kalad, Jorma Karjalainen: taimefotod, Urho & Petri Savola: kalafotod
Simo Mikkonen: linnufotod.

Helindid  

 • Veljo Runnel: lindude ja kahepaiksete hääled 
 • www.xeno-canto.org: lindude hääled
 

Määraja  

Programmeerimine

Määraja ja halduskeskkond on programmeerinud 5D Vision OÜ meeskonna poolt.

 • Kristjan Adojaan
 • Diana Korsmik
 • Ingvar-Jörgen Kurruk
 • Lauri Asper
Tehniliste liidestustega olid abiks:
 • Marko Peterson
 • Meelis Leivits

Kujundus

 • Juha Lakaniemi (LuontoPortti OY)
 • Eesti päised: Margit Mõttus (Loodusemees OÜ)

Määramistabelid

Määramistabelite koostajad ja toimetajad: Kristo Kulju, Janne Granroth, Jouko Lehmuskallio, Peter Kullberg,  Per-Olof Wickman, Hannu Tammelin, Mikko Saarela.
Eestis toimetasid ja koostasid määramistabeleid Riho Kinks (linnud), Ando Vaan (liblikad), Meeli Mesipuu (taimed), Peedu Saar (taimed), Mare Leis (samblad), Tiiu Kupper (samblad), Martin Kesler (kalad), Kristjan Adojaan.

Liigikirjeldused

 

Eesti tekstid

Eestikeelsed liigikirjeldused on koostatud spetsiaalselt õpiotstarbellilse portaali jaoks. Osa tekste pärineb Eesti esimestest loodusalastest õpiportaalidest Eesti Selgroogsed (1998) ja Eesti Taimed, neid on NatureGate eLooduse portaali jaoks kaasajastatud ja toimetatud, samuti juurde kirjutatud.

Autorid

Kristjan Adojaan, Heli-Anneli Villako, Ando Vaan, Peedu Saar, Elo Hermann (linnud), Tiiu Kupper (samblad), Margus Pedaste, Triin Marandi, Tago Sarapuu jt.

Toimetajad

Peedu Saar (taimed), Elo Hermann (linnud), Martin Kesler (kalad), Mare Leis (samblad), Irja Saar (seened), Heli-Anneli Villako, Kristjan Adojaan.

 

Soome tekstid

Taimed: Kristo Kulju, Janne Granroth, Jouko Lehmuskallio
Puud ja põõsad: Peter Kullberg 
Liblikad: Per-Olof Wickman
Linnud: Hannu Tammelin, BirdLife Finland
Kalad: Mikko Saarela

 

Ajalugu  

Kristjan Adojaan osales projekti põhitäitjana ühe Eesti esimese õpiotstarbelise portaali (1998; hiljem ka CD-ROMi) Eesti Selgroogsed loomises, samuti sõsarprojekti Eesti Taimed töörühmas ning kaitses neil teemadel ka teadusmagistri kraadi (2000. a.). Mõlemad projektid teostati Tartu Ülikooli Loodusteaduste didaktika lektoraadis

5D Vision OÜ (asutatud 1999. a.) üheks põhitegevuseks on olnud infosüsteemide arendamine. Bioloogia, biotehnoloogia ja õpitarkvara-alased projektid on olnud olulisel kogu ettevõtte tegutsemisaja vältel.

eLooduse ja NatureGate Eesti ja Soome liigimäärajad on programmeeritud 5D Vision OÜs.

Eija ja Jouko Lehmuskallio on tegelenud loodusfotograafia ja taimemääramise teenustega alates 90. aastate algusest. 2006. aastal moodustati Helsinki Ülikooli õpetajahariduskeskuse juures NatureGate arendustöörühm. Täiendavat infot saab LuontoPortti veebiajakirjast (soome keeles). Koostöö 5D Vision OÜ'ga algas multimeedia-õpitarkvara Tähtede Taga (Stars & Beyound) eestindamisega 2000. aastate alguses.

Kontaktandmed

Eesti

Soome

5D Vision OÜ
Riia 181c
51014 Tartu

tel. +372 747 5542

loodus@5dvision.ee

NatureGate – LuontoPortti 
Ilmalankatu 2 C 25
00240 Helsinki
Soome

tel. +358 40 596 8560

feedback@naturegate.net