Tööjuhendid

Õpikeskkondade tulemuslikumaks rakendamiseks õppetöös võib kasutada mitmeid eri metoodikaid. Üheks paindlikumaks arvuti abil õppijate toetamise viisiks võib pidada töölehtede kasutamist, mis annavad õpetajale hea struktuuri tunnitöö sisulise poole ja ajakava planeerimiseks. Töölehtede koostamisel tuleks kindlasti silmas pidada, et tööülesanded oleksid eakohased, selgelt sõnastatud ning konkreetse sisuga - õpilased peaksid suutma nende abil iseseisvalt ning kõrvalist abi vajamata töötada.

Õppetöös rakendatavad veebikeskkonnad võivad olla lihtsamad või keerukamad. Kui neist esimesed on õpilasele tihtipeale intuitiivselt mõistetavad, haaratavad ning kõrvalise abita kasutatavad, võivad teised õppijat vähemalt esmakordsel kokkupuutel segadusse ajada. Seepärast tasuks keerukamate õpikeskkondade õppetöös kasutamiseks luua tutvustavaid tööjuhendeid, mille eesmärgiks on anda ülevaade kasutatava keskkonna sisust ja kasutusvõimalustest. Sellest lähtuvalt oleme ka siinse keskkonna ladusamaks kasutuseks iga organismirühma juurde vastavasisulised juhendid koostanud.

Lisaks oleme loonud kõikide siinkäsitletavate rühmade juurde ka õpiülesannetega töölehed, mille koostamisel on silmas peetud eelkõige ülevaate andmist erinevatest võimalikest tööülesandetüüpidest, mida oleks käesoleva veebikeskkonna abil võimalik rakendada. Klõpsates rohelisel menüüribal avaneb tööjuhendi eelvaade. Riba parempoolses servas olevate ikoonide abil saab valida allalaetava faili formaati (pdf, odt või docx). Soovi korral saab avada faili endale koopia tegemiseks ja toimetamiseks otse Google Drive’s. Töölehed on vabalt kasutatavad - neid võib vastavalt vajadusele ning õpilaste vanusele modifitseerida. Head kasutamist!