Imetajad

Imetajate teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kolm töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Imetajate määraja kasutamine

Tööleht “Toiduahelad ja toiduvõrgustikud”

Esimese töölehe abil uuritakse organismidevahelisi toitumissuhteid. Töös kasutatakse imetajate määrajat, liigikirjeldusi ning lisainfotekste. Kogutakse andmeid erinevate liikide (valgejänes, rebane, ilves, kaelushiir, hunt, kärp)  toiduobjektidest. Leitud andmete põhjal õpitakse moodustatakse toiduahelaid ja -võrgustikke. Võrreldakse ka valge- ja halljänese toitumise eripärasid.

Toiduahelad ja toiduvõrgustikud

Tööleht “Magevee imetajad”

Teine tööleht on koostatud tutvustamaks magevees elavaid imetajaid. Töös kasutatakse liigimäärajat, liigikirjeldusi ning lisainfolehekülgi. Täpsemalt uuritakse ondatra, kopra ja saarma välimust, eritunnuseid, toitumist, pesapaiku ning vaenlasi. Leitud info põhjal tehakse järeldusi liikide ökoniššidest ja nende kattuvusest.

Magevee imetajad

Tööleht “Talve üleelamine loomadel” 

Kolmas tööleht on koostatud tutvumaks imetajate, kahepaiksete, roomajate ja lindude talve üleelamise viiside eripäradega. Kõigi kolme töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst järeldusi ja kokkuvõtteid.

Talve üleelamine loomadel