Kahepaiksed ja roomajad

Kahepaiksete ja roomajate teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kaks töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Kahepaiksete ja roomajate määraja kasutamine

Tööleht “Eesti kahepaiksed”

Esimese töölehe abil tutvutakse valikuga Eesti loodusele iseloomulikest kahepaiksetest. Seejuures uuritakse nt veekonna, hariliku kärnkonna, rohukonna, harivesiliku ja mudakonna eluviisi, toitumist, talvitumist, vaenlaseid ning looduskaitse alla kuuluvust. Kogutud andmete põhjal tehakse järeldusi ja üldistusi. Seejärel alustatakse tööd määrajaga - leitakse kirjeldavale tekstile ning fotole vastavaid kahepaikseid ning püütakse koostada ühe, endale huvipakkuva kahepaikse, määramistunnustega kirjeldust (vastavalt näitele).

Eesti kahepaiksed

Tööleht “Eesti roomajad”

Teise töölehe abil saab uurida meie looduses leiduvaid roomajaid. Seejuures tehakse tutvust rästiku, nastiku, vaskussi, arusisaliku ja kivisisalikuga. Liigikirjelduste ning täiendava info lehekülgede abil uuritakse roomajate eluviisi, toitumist, talvitumist, looduslikke vaenlasi ning looduskaitse alla kuuluvust. Kogutud andmete põhjal tehakse järeldusi ning koostatakse toiduahelaid. Seejärel kasutatakse määrajat ning selgitatakse välja tekstis kirjeldatud ning fotol olevate roomajate liigilised kuuluvused. Mõlema töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst kokkuvõtteid ja järeldusi.

Eesti roomajad