Kalad

Kalade teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kaks töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Kalamääraja kasutamine

Tööleht “Kalade mitmekesisus”

Esimese töölehe abil uuritakse erinevaid kalaliike ning selgitatakse, milliste tunnuste abil neid üksteisest eristatakse. Esmalt tehakse selgeks õpilaste eelteadmised, seejärel kasutatakse kalamäärajat. Tutvutakse ka erinevate kalaliikide liigikirjelduste ja abiinfotekstidega. Uuritakse millest toituvad kogred, särjed ja haugid ning tehakse nende toitumisharjumuste põhjal järeldusi. Töö käigus selgitatakse ka mõisteid: mageveekala, siirdekala ja merekala ning kirjeldatakse kalade erinevaid rühmitamisvõimalusi.

Kalade mitmekesisus

Tööleht “Kalade elupaik, eluviis ja kalastikku mõjutavad tegurid”

Teine tööleht on koostatud tutvustamaks Eesti kalastiku mitmekesist elu. Kasutatakse kalamäärajat, uuritakse erinevaid mere-, magevee- ja siirdekalu. Seejärel selgitatakse lepis- ja röövkalade spetsiifikat - uuritakse nende toiduobjekte, eluviisi, kehakuju ja värvust, elupaika ning toitumist. Mõlema töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst kokkuvõtteid ja järeldusi.

Kalade elupaik, eluviis, kalastikku mõjutavad tegurid