Linnud

Lindude teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kaks töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Linnumääraja kasutamine

Tööleht “Merelinnud”

Esimese töölehe abil uuritakse läbi igapäevaelulise probleemipüstituse ja linnumääraja ning liigikirjelduste kasutamise erinevaid kajakalisi. Seejuures võrreldakse nende väliseid tunnuseid - suurust (kehapikkus, tiibade siruulatus, kaal) ning värvust ja mustrit. Muuhulgas pööratakse tähelepanu ka nende arvukusele ja toitumisele.

Merelinnud

Tööleht “Metsalinnud”

Teine tööleht on koostatud tutvustamaks metsades pesitsevaid linnuliike. Töö käigus kasutatakse linnumäärajat ning liigikirjeldusi. Uuritakse lindude suurust ning käitumisviise (puutüvedel ronimine, õõnsustesse sisenemine, maapinnal kõndimine, kahel jalal hüppamine ning häälitsemine). Mõlema töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst kokkuvõtteid ja järldusi.

Metsalinnud