Seened

Seente teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kaks töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Seenemääraja kasutamine

Tööleht “Seente tundmaõppimine”

Esimese töölehe abil tutvutakse valikuga Eesti enimtuntud seentest. Esmalt palutakse õpilastel meenutada, milliseid söögi- ja mürgiseeni nad juba tunnevad. Seejärel alustatakse tööd seenemäärajaga, mille abil “korjatakse” õpikeskkonnast 15 seent - 5 puravikku, 5 pilvikut ja 5 riisikat. Seejärel uuritakse valitud seente söödavust või mürgisust ning tehakse üldistusi ja järeldusi. Töölehe viimases osas kasutatakse samuti seenemäärajat, mille abil püütakse teha kindlaks fotodel olevaid seeneliike.

Seente tundmaõppimine

Tööleht “Seened”

Ka teise töölehe abil saab uurida meie loodusele iseloomulikke seeneliike. Esmalt meenutatakse juba varemtuntuid. Seejärel kasutatakse seenemäärajat ning leitakse keskkonnast määramistunnustele vastavad seeneliigid. Selgitatakse välja, mil viisil tuleks enne toiduks tarvitamist töödelda värskelt kibedaid (ja mürgiseid) riisikaid. Edasiselt kasutatakse seenemäärajat ka fotodel kujutatud seeneliikide kindlakstegemisel. Töölehe viimases osas uuritakse inimtekkelistele kasvukohtadele iseloomulikke seeneliike, nende söödavust ning toiduks tarvitamise tingimusi. Mõlema töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst kokkuvõtteid ja järeldusi.

Seened